Poradnik wapnowania

W trosce o zapewnienu naszym klientom najlepszych plonów oddajemy państwu ten zwięzły i praktyczny poradnik. Zawiera on wiadomosci na temat:

 • badania odczynu gleby
 • niezbędnych dawek nawozów wapniowych
 • informacji o terminie ich rozsiewania
 • diagnozowania i uzupełnianiania niedoboru magnezu, potasu, fosforu i innych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin:

Mamy nadzieję ze ten poradnik pomoże państwu podnieść jakość swoich plonów i zaowocuje wysokimi plonami z firmą Błajar.

1.Diagnozowanie stopnia zakwaszenia gleby:


A1.Obserwacja

Pierwszą metodą rozpoznawania poziomu zakwaszenia gleby jest wizualna ocena uprawianej rośliny.Informacji o odczynie gleby dostarczają same rośliny uprawne , jak i rośliny niepożądane ,czyli chwasty.Oto główne objawy zakwaszenia gleby:

 • słabe krzewienie sie zbóż
 • żółknięcie dolny liści
 • słaby system korzeniowy roślin
 • zahamowanie wzrostu, karłowacenie się roślin
 • rzadki stan łanu
wapnowanie

wapno nawozowe

A2.Obserwacja

Zakwaszenie gleby zakłóca pobieranie przez rośliny uprawne składników pokarmowych, głównie fosforu, wapnia i magnezu. Stąd też często obserwowane objawy niedoboru składników mineralnych powodują nietypowy wygląd rośliny ,co może posłużyć jako wskazówka podczas określania odczynu gleby.

wapno węglanowe

A3.Obecność chwastów

O niskim odczynie Ph(kwaśnym) informują rośliny niepożądane, czyli chwasty.
Odczyn bardzo kwaśny:

 • czerwiec roczny
 • sporek polny
 • rdest
 • skrzyp
 • szczaw zwyczajny
 • kłosówka miękka
Odczyn kwaśny:
 • rumian polny
 • kostrzewa owcza
 • rzodkiew świerzepa
wapno magnezowe

Ważne !

Przypominamy, należy brać pod uwagę fakt , że działanie oprysków na glebach kwaśnych może ulec znacznemu osłabieniu. Przekłada się to na większe koszty ochrony roślin , jak również większą ilość chwastów , które konkurują z roślinami uprawnymi , co stkutkuje niższymi i gorszymi plonami.

B1.Polowy i laboratoryjny pomiar kwasowości gleby

Badanie odczynu gleby można bezpośrednio przeprowadzić na polu za pomocą prostych narzędzi lub aparatów wskaźnikowych:

 • paski wskaźnikowe
 • kwasomierze Helliga
 • pehametr polowy
Do każdego zamównienia wapna kwasomierz Helliga gratis !!!

B2.Jak badamy

Pobrana próbka musi jak najlepiej odzwierciedlać faktyczny stan odczynu całego pola. W tym celu na polu o wielkości max 4ha pobieramy 20-50 próbek ok 0,5kg. Próbki pobieramy z głębkości 0-20 cm. Nie należy pobierać próbek z gleb świeżo nawożonych, przy rowach lub drogach, stertach czy kompostach.

C.Zasady ustalanie dawki

Do ustalenia potrzebnej dawki nawozów wapiennych niezbędna jest znajomość odczynu i kategorii agronomicznej gleby,dlatego znając te warunki za pomocą poniższych tabelek możemy bez problemu określić ilość niezbędnych nawozów wapiennych.

wapno tlenkowe

niskie ceny wapna

Przykład nr 1

1.Zmierzony odczyn gleby - 5,4
2.Katogoria agronomiczna - średnia
3.Klasa zapotrzebowania - potrzebna
4.Zapotrzebowanie na wapno - 3.0t CaO/ha
5.Dawka nawozu węglanowego 40% - 3/0.4 = 7.5 t/ha
6.Dawka nawozu tlenkowego 60 %- 3/0.6 = 5t/ha

D.Termin
 • wapnowanie przeprowadza się pod przedplon rośliny wrażliwej, a więc najcześciej pod zboża
 • w przypadku braku wapnowania pod przedplon pole wapnujemy po zbiorze przedplonu
 • w przypadku zaobserwowania po wschodach uprawianej rośliny specyficznych objawów, które wskazują na niedostateczny odczyn warunkowo można wykonać zabieg ratujący plon. Należy uważac , aby nie poparzyć roslin
 • wapnowania nie należy łączyć ze stosowaniem obornika oraz z niektórymi nawozami mineralnymi
 • nie wolna przeprowadzać zabiegu wapnowania na glebę zamarzniętą do 25cm , na śnieg oraz na polach zalanych wodą

E.Opymalne ph upraw

Każda roślina uprawna wymaga innych warunków do prawidłowego wzrostu. Dlatego w poniższej tabelce przedstawiliśmy optymalne odczyny dla najczęściej uprawianych roślin.

kruszywa

Bardzo ważne

Przypominamy, wapnuje się glebe ,a nie rośline dlatego po rozsianiu nawozów wapiennych dobieramy rodzaj uprawy do odczynu i rodzaju gleby.